Quyết định: Ban hành Chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình giáo dục Đại học – Đào tạo từ xa trình độ đại học các ngành:
  • Ngành Quản trị Kinh doanh, Quyết định số 664/QĐ-HV
  • Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông, Quyết định số 1610/QĐ-HV
  • Ngành Công nghệ thông tin, Quyết định số 1611/QĐ-HV

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐHV ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục đại học

Căn cứ Quyết định số 823/QD-HV ngày 04/10/2019 của Giám đốc Học viện Công nghệ bưu chính iễn thông về việc Ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan

Thông báo Lễ Khai giảng Đợt 1 năm 2024

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viên thông I trân trọng thông báo tới các anh (chị) học viên kế hoạch Lễ khai giàng Đợt 1 năm 2024.

Học quản trị kinh doanh có cần giỏi toán hay không?

Học quản trị kinh doanh có cần giỏi toán hay không, những tố chất cần có của một người theo học ngành này để đạt được sự tiến bộ nhanh chóng?

Có nên học văn bằng 2 quản trị kinh doanh không? Ai nên học thêm văn bằng thứ 2?

Có nên học văn bằng 2 quản trị kinh doanh không? Đối tượng nên học, cần học những gì? Cùng tìm hiểu bài viết nhé!

Sự thật: Bằng đại học hệ đào tạo từ xa xin việc có dễ không?

Bằng đại học hệ đào tạo từ xa có giá trị tương đương với các bằng đại học hệ đào tạo khác. Vì thế, hoàn toàn có thể sử dụng bằng đại học từ xa đi xin việc làm.
ĐĂNG KÝ NGAY

Nhận thông báo khi có tin tức mới!