Quyết định: Ban hành Chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Chương trình giáo dục Đại học – Đào tạo từ xa trình độ đại học các ngành:
  • Ngành Quản trị Kinh doanh, Quyết định số 664/QĐ-HV
  • Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông, Quyết định số 1610/QĐ-HV
  • Ngành Công nghệ thông tin, Quyết định số 1611/QĐ-HV

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐHV ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục đại học

Căn cứ Quyết định số 823/QD-HV ngày 04/10/2019 của Giám đốc Học viện Công nghệ bưu chính iễn thông về việc Ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan

Giới thiệu sơ lược về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TPHCM

Giới thiệu về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TPHCM. Sơ lược về các giai đoạn lịch sử hình thành của học viện. Cùng tìm hiểu bài viết nhé!

Công nghệ thông tin ra trường lương bao nhiêu? Có cao như lời đồn?

Cùng E Learning PTIT giải đáp thắc mắc công nghệ thông tin ra trường lương bao nhiêu trong bài viết này, để xem có cao như lời đồn hay không?

Các ngành nghề sản xuất kinh doanh hot nhất hiện nay

Các ngành nghề sản xuất kinh doanh hot có thể đem đến lợi nhuận tối ưu nhờ vào thị trường rộng lớn và nhiều khách hàng tiềm năng.
ĐĂNG KÝ NGAY

Nhận thông báo khi có tin tức mới!