Thông Báo

Các ngành nghề khối A00 – Những nhóm nghề cơ bản

Các ngành nghề khối A00 là rất đa dạng, từ nhóm ngành công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kinh doanh, kiến trúc, xây dựng,…

Quy định xét miễn học, miễn thi, chuẩn đầu ra tiếng Nhật cho hệ đào tạo từ xa PTIT

Quyết định Quy định về xét miễn học, miễn thi, chuẩn đầu ra các học phần tiếng Nhật cho hệ đào tạo từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thông báo tổ chức Lễ khai giảng đợt 2 năm 2023

THÔNG BÁO Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tới các anh(chị) học viên đã trúng tuyển vào Chương trình...
ĐĂNG KÝ NGAY